Size bir telefon kadar yakınız
0216 599 06 53
Dil Seçin
tren
YENİLEŞİM DÜNYASI
Yenileşim dünyasından son haberleri bu alanda bulabilirsiniz.
Tıp Sektörü Simülasyon
Bilig Yenileşim,  insan organlarında, tıbbi cihazlarda ve ayrıca ilaç sektöründe akışkan akışını taklit etmek için CFD simülasyonları ve analizleri yapmaktadır. Simülasyonlar sıklıkla partiküllü ve partikülsiz sıvı veya gaz akışı için olduğu gibi akış / basınç ve karıştırma işlemleri için de kullanılır. Endüstriyel Uygulamalar Tıbbi İlaç endüstrisi Biyo-Mühendislik Biyo akışkan mekaniği Araştırma...
Mimari İnşaat CFD Analizi
CFD simülasyonları, mimarların ve inşaat mühendislerinin, ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme konularındaki etkilerini analiz etmelerine ve mimari ve yapısal bileşenler üzerinde aerodinamik yükleme yapmalarına olanak tanır. CFD simülasyonları, bina havalandırmasının gerekli kirlilik sınırlarını karşılamak için yeterli olmasını sağlamak için de kullanılabilir. Bilig Yenileşim, bayisi olduğu Ansys yazılımı ile mimari ve inşaat alanlarında...
Mühendislik Analizi Ve CAE
Bilig Yenileşim olarak bağımsız bir hizmet olarak veya ürün tasarım ve geliştirme hizmetlerimizin bir parçası olarak , CFD yöntemlerini ve FEA dahil yapısal mühendisliği kullanarak termal yönetim de dahil olmak üzere bir dizi mühendislik analizi ve Bilgisayar Destekli Mühendislik (CAE) hizmeti  sunuyoruz. “Ortalama” tasarım şirketlerinden farklı olduğumuzu düşünmeyi seviyoruz. Son derece güvenilir altyapı ekipmanlarındaki geçmişimiz, önce fonksiyona, sonra...
Filtreleme Arıtma Sistemi CFD Akış Analizi
Filtreleme cihazları ve sistemleri tasarımcıları benzersiz zorluklarla karşı karşılaşmaktadır. Fiziksel test genellikle temel koşullarla sınırlıdır ve belirli bir sistemde filtre ortamının nasıl performans göstereceğini tam olarak hesaba katmaz. Dahası, testler nadiren bir filtreleme sistemi içindeki akış yollarına net bir bakış açısı getirir veya filtrenin yerleştirilmesinde eksikliklere işaret eder, böylece ortamın az kullanılan bölümleri, yetersiz filtrasyon...
Ürün Geliştirme Nedir ?
Ürün Geliştirme Nedir?  İlk olarak ürün ve gelişme kelimelerinin anlamını anlayalım. Ürün, bir işçilikle veya otomatik süreçler dizisi ile üretilen, bazı faydaları olan herhangi bir pazarlanabilir şey anlamına gelir. Gelişim, birilerinin bir konuda sürekli bir ilerleme kaydetmesi veya başarmasıdır. Daha önceki bir politikadan (geleneksel yaklaşım) ileri bir politikaya geçiş (modern yaklaşım)....
Endüstriyel Emisyonları Kontrol Egzoz Gazı Dağılımı için CFD Simülasyonu
Endüstriyel proses tesislerinden çıkan egzoz gazı akışları, kaynaktan yeterince uzak mesafelerde taşınan zararlı kirleticilerden oluşur. Bu kirletici maddelerin dağılımının kontrolü, bitki bölgelerine yakın kentsel alanlara toksik gazların yayılmasını önlemek için zorunludur. Çevre havasındaki veya gaz emisyonlarındaki kirletici konsantrasyon sınırlarını tanımlayan hükümet ve çevre koruma kurumları tarafından yayınlanan çeşitli düzenlemeler vardır. Bu nedenle, ekipmanların...
Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Savunma Hizmetleri  CAD / CAE Hizmetleri
Havacılık ve Uzay Mühendisliği nden başka hiçbir endüstri, Havacılık ve Savunma gibi en yüksek karmaşıklık düzeyiyle harmanlanmış bir inovasyon gerektirmez. Sivil ve askeri havacılığın sürekli değişen ihtiyaçları, insanın evrenin ve modern savaş tekniğinin sınırlarını keşfetme arzusu, yaşamın birçok alanında olumlu etkilere sahip olan çok önemli başarılara yol açmıştır. Projeler sadece karmaşık olmakla...
FEA Sonlu Elemanlar Analizi
FEA Sonlu Elemanlar Analizi, fiziksel süreçlerin sayısal çözümü için bir yöntemdir. Bu yöntem tüm katı malzemelere uygulanabilir. Çoğu durumda bir bileşen veya ürünün mukavemetini, deformasyonunu ve gerilmesini hesaplamak için veya ısı transferi simülasyonları için uygulanır. Bilig yenileşim firmamız FEA Sonlu Elemanlar Analiz leri uygulamaları için bayisi olduğu Ansys yazılımı kullanmaktadır.  Endüstriyel Uygulamalar...
Kimyasal Reaksiyonlar CFD Analiz
Bilig Yenileşim, CFD analizi kullanarak kimyasal reaksiyonları dinamik bir sistemde simüle etmektedirr. Simüle olabilecek tepkimeler türleri, karışımlardaki basit difüzyondan yanmaya ve parçacık takibine kadar değişir. Endüstriyel Uygulamalar Su arıtma Gaz reaksiyonları Yanma karışımlar tıp İlaç endüstrisi Kimyasal endüstri Örnekler Tank Karıştırma Kirlilik kontrolü  Yağ yakıcılar Gaz türbinleri Gaz Brülörleri Bilig Yenileşim,...
Ürün Geliştirme Süreci Nasıl Oluşturulur
Özellikle zorlu bir ekonomide, inovasyon gerekli olabilir, çünkü şirketleri daha rekabetçi hale getirir. Bilig Yenileşim firmamız Ar-Ge ve yeni ürün geliştirme aşamalarında firmalara destek vermektedir. Ürün geliştirme süreçlerini komple veya proje bazlı Bilig Yenileşim ekibimiz ile yönetiyoruz. Ekonomik bir gerilemenin doğal yönetimsel tepkisi harcamaları azaltmak olsa da, kalkınma konusunda kötü...
ÇÖZÜM ORTAKLARIMIZ
İşbirliği yaptığımız markaları burada görebilirsiniz
Sanayi Mahallesi, Teknopark Bulvarı, Teknopark İstanbul No:1 34906, Pendik, İstanbul
info@biligyenilesim.com
0 216 599 06 53
kurumsal tanıtım filmi
teknoloji haberleri