Size bir telefon kadar yakınız
0216 599 06 53
Dil Seçin
tren

Ar-Ge Merkezi

Anasayfa » Ar-Ge Merkezi

BİLİG Yenileşim San. Tic. Ltd. Şti, uzman mühendis kadrosu, akademisyen danışmanları ve profesyonel alt yapısı ile Ar-Ge projelerinde destek/danışmanlık hizmeti verdiği gibi Ar-Ge süreçlerini de yürütmektedir. Firmaların Ar-Ge bölümlerinin kurulumu, eğitimleri ve akademik danışmanlık hizmetleri sağlanmaktadır. Bu kapsamda genel hizmet alanlarımız;

Literatür Araştırması:  Yapılacak/yapılmakta olan projelerin konusuyla ilgili bilimsel literatürde yapılmış çalışmalar için literatür araştırması yapılarak detaylı rapor hazırlanmaktadır. Raporda, yapılan çalışmalarda uygulanan metotlar, kullanılan malzemeler ve deneysel ekipmanlar, geliştirilen ürünlerin fiziksel, mekanik ve ilgili diğer özellikleri detaylı incelenmekte ve Türkçe / İngilizce veya istediğiniz dilde kapsamlı rapor hazırlanmaktadır.

İlgili resimDeney Tasarımı: Günümüzde Ar-Ge süreçlerinin bir disiplin içerisinde yürümesini sağlayan deney tasarımı metotları kullanılarak daha efektif ve amaç odaklı çalışma sağlanabilmektedir. Bu kapsamda deney tasarımı metotları kullanılarak projelerinizin kısa sürede ve disiplin içerisinde sonuca varmasını sağlamakta, deney sayılarında ve maliyetlerinde önemli azalma sağlanmaktadır. Burada tam eşlendirmeli (full factorial) ve kesirli (fractional) deney tasarım yöntemleri kullanılabilmektedir. Bu süreçte giriş parametreleri ve çıkış/yanıt parametrelerinin tespiti, giriş parametrelerinin seviyelerinin belirlenmesi için danışmanlık hizmeti sağlanmaktadır.

İlgili resimOptimizasyon :  Deneysel tasarım ardından gerçekleştirilen deneyler veya tasarım parametrelerinin belirlenmesinin ardından elde edilen deney tablosuna göre deneysel işlemler / simülasyon işlemleri gerçekleştirilir. Daha sonra deneysel /simülasyon sonuçları için uygun optimizasyon teknikleri kullanılarak sonuçlar optimize edilir. Tahmin metotları kullanılarak farklı değerler ile yeni sonuçlar tahmin edilir. Doğrulama deneylerinin yapılmasının ardından modelin hata düzeyi kontrol edilerek optimal deney sonuçlarının tespiti yapılır. Üretim/tasarım parametrelerinin optimizasyonu aşamasında danışmanlık hizmeti sağlanmaktadır.

İlgili resimYapay Sinir Ağları Metodu : Yapay zekanın bir dalı olan Yapay Sinir Ağları (YSA) metodu eksik veri ile çalışma özelliği olan, tahmin ve sınıflama amaçlı olarak kullanılan bir metottur. İnsan beyninin öğrenme, karar verme ve tahmin etme özelliklerinden hareketle geliştirilmiş olan YSA, birçok mühendislik problemlerinin çözümünde başarılı olarak kullanılmakta ve başarılı sonuçlar alınmaktadır. Bu kapsamda tahmin ve sınıflama amaçlı olarak üretim/tasarım parametrelerinin modellenmesi, farklı giriş parametreleri ile yeni sonuçların başarılı bir şekilde tahmin edilmesi ve bu sayede Ar-Ge zamanının kısaltılarak maliyetlerde önemli derecede azalma sağlanmaktadır. YSA ile üretim/tasarım parametrelerinizin modellenmesi, sınıflanması ve farklı deney veri gruplarının tahmini konusunda danışmanlık hizmeti sağlanmaktadır. Neurosolutions bu alanda kullanılan güçlü yazılımlardan birisidir.

İlgili resimAnalitik Hesaplama: Mühendislik hesaplama yöntemlerinden en eskisi olan analitik hesaplama yöntemi kullanılarak projenizde gerekli teknik hesaplamalar yapılarak, detaylı rapor hazırlanmaktadır.

İlgili resim

Nümerik Simülasyonlar: Simülasyon teknolojinin hızla geliştiği, neredeyse bütün olayların simüle edilebildiği bir çağda Ar-Ge projenizde gerekli olan nümerik simülasyonlar ilgili yazılımlarca yapılmakta ve sonuçları uzman ekibimizle yorumlanarak kapsamlı rapor hazırlanmaktadır. Bu süreçte Sonlu Elemanlar Analizleri (FEA) gibi bir çok yöntem kullanılmaktadır. Simülasyonlar Ansys Workbench ağırlıklı olarak yapılmakta iken isteğinize bağlı olarak farklı disiplinler için geliştirilen özel yazılımlar kullanılarak proje konunuz simüle edilmektedir.

finite element method ile ilgili görsel sonucu

İstatistik: Yürütmekte olduğunuz projelerinizin giriş ve çıkış parametreleri istatistiki metotlar kullanılarak yorumlanmakta, faktör analizi yapılmakta ve çok kriterli karar verme metotları kullanılarak seçim işlemleriniz yapılmaktadır. Deney/üretim/tasarım parametrelerinizin regresyon / varyans ve diğer istatistiki analizleri gerçekleştirilmektedir.

İlgili resim

Ar-Ge Projeleri Teknik Raporu Hazırlama: TÜBİTAK, KOSGEB ve diğer destek türlerinden almış olduğunuz projeler veya kendi öz bütçenizle yürütmekte olduğunuz Ar-Ge projeleriniz için bilimsel ilkelere göre teknik raporlar hazırlanmaktadır.

İlgili resim

kurumsal tanıtım filmi
teknoloji haberleri