Size bir telefon kadar yakınız
0216 599 06 53
Dil Seçin
tren

İnşaat

Yapılı Çevre için Mühendislik Simülasyonu

Binlerce yıldır, inşaat sektörü yenilikçilikten sonra inovasyonla günümüzün sorunlarına cevap vermiştir. Günümüzün zorlukları, enerji tasarrufu, işletme maliyetlerini en aza indirgeme ve güvenliği ve yolcu konforunu iyileştirme etrafında yoğunlaşıyor. Çok farklı zorlukları ele almak için bilgisayar modellemenin yapılması gerekir.

Rekabetin ilerisinde kalmak için, inşaat sektöründeki en yenilikçi şirketler, tasarım kararlarının etkilerini, saha seçiminden mimari detaylara, materyallerden ısıtma ve soğutmaya kadar değişen etkilerini anlamak için sanal simülasyon kullanıyorlar.

ANSYS mühendislik simülasyon yazılımı, tasarımcılar, mühendisler ve inşaat şirketlerine 21. yüzyılda en otomatik, verimli ve uygun maliyetli simülasyon yöntemleri sunmaktadır.

Yangın ve Duman Yayılımı

Mühendisler ve mimarlar binaların, metroların ve diğer tesislerin yönetim sistemlerini tasarlamak için yangın ve duman yayılımını simüle eder. Üç önemli faktöre dikkat edilmelidir: yolcuların güvenliği, tesisin yapısal bütünlüğü ve hükümet düzenlemelerine bağlılık.

Yangın ve dumanı yönetmenin anahtarı, yangınların bir yapıyı nasıl başlattığını, geliştirdiğini ve etkilediğini temel alan çoklu fizik olaylarını anlamakla başlar. Sanal test, bu faktörleri belirlemenin en uygun maliyetli ve doğru yoludur. Ayrıca yangını önlemek ve yönetmek için sistemler geliştirmek için en iyi yoldur.

Duman ve yangın yayılımının ANSYS simülasyonları, acil durum tahliyesi ve yangınla mücadele ekipmanının en uygun şekilde yerleştirilmesini planlamaya yardımcı olmak için gerçek hayat senaryolarının ayrıntılı ve güvenilir temsillerini sunar.

Simülasyon, mühendislerin, yangın ve aşırı sıcaklığın, patlamalar gibi katastrofik olaylar sırasında, yapısal bozulma analizine ek olarak, materyaller üzerindeki etkilerini analiz etmelerini sağlar. Bu, duman yönetimi stratejilerinin hızlı bir şekilde uygulanmasına ve felaket olaylarından sonra yangın ve duman yönetiminin etkin bir şekilde incelenmesine olanak sağlar.

Yapısal Bina Tasarımı

Herhangi bir binanın yapısal bütünlüğü ve istikrarı sadece kendi parçaları kadar iyidir. Malzemelerin seçimi ve inşaat alanı ile birlikte bu parçaların birbirine uyumu, binanın normal veya aşırı koşullar altında nasıl çalışacağına katkıda bulunuyor. İnşaat mühendisleri bu bilgiyi bina tasarımlarına entegre eder ve giderek artan güvenlik ve hükümet düzenlemelerine uymaktadır. Aynı zamanda, kamuoyu çevreye duyarlı tasarımlar talep ediyor.

ANSYS simülasyon yazılımı, tasarımcılara bu değişkenlerin etkilerini sanal ortamda değerlendirebilmelerini sağlar.

Çok çeşitli değişkenlerin etkisini görselleştirerek mühendisler, saha araştırmalarının kapsamını daraltabilir, projelere önemli ölçüde zaman ve maliyet tasarrufu sağlayabilir ve çığır açan aşamaya daha hızlı gidebilirler.

İnşaat mühendisleri ANSYS’i yüksek binalar, köprüler, barajlar, stadyumlar gibi çeşitli projeler için kullanırlar. Sanal ortamda, barajlarda, stadyumlarda vb. Yenilikçi tasarımlarla deneyler yaparak. Sanal ortamda yenilikçi tasarımla mühendisler ve Tasarımcılar güvenlik, dayanıklılık, konfor ve çevresel faktörleri analiz edebilir.

Havalandırma ve Konfor Modelleme

Termal konforu en üst düzeye çıkaracak ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme (HVAC) sistemlerinin geliştirilmesi, oda sıcaklığı, nem ve beklenen doluluk gibi faktörlerin yanı sıra kapılar, pencereler ve duvarlar arasındaki ısı kaybını da hesaba katar. Bir binadaki hava akışını modellemek, bir HVAC sisteminin en iyi tasarımını oluşturmak için anahtardır. Maliyet kapsamı ve çevre dostu olması da önemli konulardır.

Sanal modelleme, mühendislere mümkün olan en uygun maliyetli, enerji tasarruflu, konforlu ve uygun sistemi bulmak için çok sayıda seçeneği kısa sürede test etme fırsatı verir.

ANSYS lider tasarımcılarından, oda özelliklerinden içeride bulunanların aktivitelerine kadar değişen girdi parametrelerine dayanan en iyi HVAC sistem çözümüne kadar çok yönlü çözümler. Net sonuç, bina tasarımlarının daha hızlı onaylanması, maliyet aşımlarının azalması ve hedefe yönelik inşaattır.

Rüzgar Mühendisliği

Dünyadaki gökdelenler, köprüler, stadyumlar ve ikonik simge tasarımları her yeni proje ile daha da karmaşıklaşıyor. Sonuç olarak, inşaat mühendisleri, bir binanın çevreye nasıl tepki verdiğini veya yapının etrafındaki boşlukta yarattığı etkiyi simüle etmek için daha karmaşık rüzgar mühendisliği analizleri gerçekleştirmelidir.

Sanal modelleme kullanıldığında, bir binanın aerodinamiğini anlamak çok daha verimli ve doğrudur. Rüzgar tarafından uygulanan yapısal yükün değerlendirilmesi bir önceliktir. Ancak simülasyon, kirletici maddelerin taşınması ve dağılması veya yer seviyesinde yaya konforunu içeren daha fazla bilgi sağlar.

ANSYS araçları, özellikle bina standart tasarım kodlarının dışında kalıyorsa, mühendislere yapıların aerodinamiğini daha iyi anlamanızı sağlarken, diğer yandan da önemli çevresel etki bilgilerini düzenleyici makamlara sağlar.

Bu tür analizler çeşitli seçenekleri hızlı ve verimli bir şekilde değerlendirdiğinden, simülasyon hatalı yapılaşma riskini azaltır ve tüm yasal gereklilikleri yerine getirerek zamanında ve bütçe dahilinde projenin tamamlanma olasılığını artırır.

HVAC Ekipman Tasarımı

Isıtma, havalandırma ve iklimlendirme (HVAC) son derece rekabetçi bir endüstridir ve ana baskı daha hızlı bir şekilde daha etkili ekipman tasarlamaktır. Gürültü azaltma, enerji verimliliği, çevre dostu tasarım ve güvenilirliği ele alan iyileştirmeler, HVAC üreticilerinin simülasyondan yararlanarak rekabeti ön planda tutması için çok önemlidir.

ANSYS yazılımı kullanılarak Simülasyona Yönelik Ürün Geliştirme, tasarımcıların, ön tasarım aşamalarında fiziksel prototipler oluşturmadan, çeşitli senaryolarda ekipmanlarının performansını analiz etmelerini sağlar.

ANSYS teknolojisi, çoklu disiplinler arasında kapsamlı yetenekler içerir, bu nedenle mühendisler, mekanik, akışkanlar ve çoklu iletişim araçlarını geniş bir yelpazede HVAC ekipman tasarımına uygulayabilirler.

 • Hava temizleme ekipmanları
 • Klimalar
 • Hava işleyicileri
 • Brülör tasarımı / kazanları
 • Chillers
 • difüzörler
 • Isı değiştiriciler / bobinler
 • Nemlendiriciler / nem alıcılar
 • Isıtma ekipmanları
 • Pompalar / körükler, fanlar ve kompresörler / aspiratörler
 • Soğutma

HVAC bileşenlerinin tasarlanması karmaşık bilgisayar destekli tasarım (CAD) meclisleri gerektirir. ANSYS yazılımı, geometri ve malzeme parametrelerine erişmek için sıkı CAD bağlantılarına izin verir. Simülasyon yazılımı, mühendislerin ve tasarımcıların 3 boyutlu ürün tasarımlarını inceleyip analiz edebilecekleri 3 boyutlu CAD modellerini ANSYS Workbench ortamına aktarmalarını sağlar. Otomatik iletişim tespiti gibi üretkenlik araçları, test yapmanın kolay bir yolunu sunmakta, tasarımcılara tasarım kararlarına odaklanmak için daha fazla zaman vermektedir.

Rekabetin önünde kalmak, inovasyon ve verimli ürün geliştirmeyi gerektirir. ANSYS’in sanal simülasyon yetenekleri daha hızlı, daha uygun maliyetli tasarım sunar. Simülasyon güdümlü ürün geliştirme, üretim maliyetlerini pazarlamaya ve muazzam ölçüde tasarruf etmeye zaman kazandırabilir.

Patlama ve Etki

Binalarda meydana gelebilecek tehlikeli olayların birçoğunu tahmin etmek imkansızdır:  patlama, uçan molozların etkisi, gaz kaçağı, terörist saldırıları, birkaçı. Kazalar her zaman önlenemediğinden, bina tasarımcıları, şehir yetkilileri ve idareciler, yeni bir yapı tasarlarken ve inşa ederken bu olayların olasılığını hesaba katmalıdırlar. Bu tehditlerin sonuçlarının modellenmesiyle bir bina tasarlanması binanın yapısal bütünlüğünü artırabilir ve aynı zamanda sakinleri için daha güvenli ve daha rahat bir ortam yaratabilir.

Birçok felaket senaryosunda, yıkım o kadar şiddetli ki olayın yeniden yapılandırılması zordur. Ancak olanları bir araya getirmekten kazanılan bilgi, tasarımcılara ve mühendislere fayda sağlayabilir. ANSYS yazılımı, mühendislerin çeşitli yapıları sanal olarak modellemelerine ve bir felaketin bir yapı üzerindeki etkilerini tam olarak anlayabilmeleri için gerek duyulduğu kadar çevre ve yıkıcı güçlerin etkisini test etmelerini sağlar.

Tasarımcılar, sanal modelleme yoluyla, sadece bir felaketin neden olduğu bir yapıya ne olduğunu öğrenmekle kalmayıp, neden öğrenebilirler. Bu örneği ele alalım: Bir binanın bir kısmı bir araç tarafından vurulduğunda çöker. Felaketin gelişimi ile ilgili çoklu fizik bilgisi, hayatta kalanları güvenli tutmak için (havalandırma ve yangın söndürme sistemlerini değiştirmek gibi) yapıların nasıl geliştirilebileceğine dair rehberlik sunabilir ve gelecekteki olaylara karşı güçlendirilebilir. Eşsiz derinlik ve benzersiz bir ANSYS simülasyon yazılımı, mühendislere, bilinen ama zor-tahmin edilen tehlikelerden korunmak için bina tasarımlarını optimize etmek için birçok fırsat sunmaktadır.

 

kurumsal tanıtım filmi
teknoloji haberleri