Size bir telefon kadar yakınız
0216 599 06 53
Dil Seçin
tren

Sistem Modelleme

Sistem Modelleme

Sistem modelleme teklifimiz ile müşterilerimize fikirlerini yerine getirmelerinde yardımcı oluyoruz. Motor soğutmalı, pnömatik sistemlerin modellenmesi, HVAC sistemleri, bina yönetim sistemleri vb. Çeşitli uygulamaları destekliyoruz. 

 Bizim yaklaşımımız

Modeli oluşturma

Modeli simüle etme
Simülasyon sonuçlarını analiz etme ve değişiklik yapma önerisi.

Uygulama alanları

Havacılık
Otomotiv
Endüstriyel Otomasyon
Pnömatik sistemler
HVAC sistemleri  

Bir HVAC’nin sistem modellemesi, planlama, tasarım uygulaması, girdi verilerini inceleme ve farklı bölgelerin modellemesine yardımcı olur. Yıllar boyunca, bilgisayar özelliklerinin ortaya çıkması nedeniyle, bir HVAC sisteminin incelenmesi ve uygulanmasında karşılaşılan karmaşıklıkları basitleştirmek için matematiksel modelleme, kara kutu ve gri kutu modellemesi gibi çeşitli modelleme teknikleri geliştirildi. 

Binanın enerji modellemesi uygulamalardan biridir, müşterilerimize yaşam boyu enerji maliyet tahmin modellemede yardımcı oluruz. Bir binanın enerji ihtiyacı, bu yaklaşımı kullanarak etkili bir şekilde tespit edilebilir. Kontrol stratejileri bir binadaki parametreleri kontrol etmek ve düzenlemek için kullanılabilir. Konudaki parametreler sıcaklık, fan hızı, basınç, HVAC sistemleri vb. Sistem modellemesi, bir binayı, yolcuların konfor endeksinin en iyi duruma getirileceği şekilde modellenmesi için kullanılabilir. 

Sistem modellemesi pnömatik uygulamaların tasarlanması için de mükemmel bir araçtır. Sistem modelleme yaklaşımında, kullanıcı akış yollarının açılıp kapanmasını kontrol etmek için devreyi bloklar kullanarak modelleyebilir. Dahası, akış şebekesi ve mekanik çevrim çalışması arasındaki etkileşim modellenebilir. Analiz amacıyla, aktüatörler içindeki kütle akış hızlarını, basınçları ve sıcaklıkları gösteren sonuçlar elde edilebilir. 

HVAC SİSTEMİ

Tipik bir HVAC sistemi, senkron çalışan birkaç bileşenden oluşur. Bir bileşenin performansının düşük olması, diğer bileşenlerin verimliliğini düşürebilir, böylece HVAC sisteminin kurulu olduğu bir bölgedeki yolcuların konfor seviyesini tamamen mahvedebilir. Bir HVAC sisteminin modellenmesi esnasında, bireysel komponentlerin, ter atmadan kendilerine bırakılan yükleri idare edebilecekleri şekilde büyük önlemler alınmalıdır. Dahası, bir HVAC sisteminin modellenmesi yalnızca yeterli bilgi ve kaynakları kullanarak çözülebilecek sorunlarla karşı karşıyadır.

Bir HVAC sisteminin sistem modellemesi, planlama, tasarım uygulaması, girdi verilerini inceleme ve bölgelerin, dış ve iç ünitelerin klima modellemesinin kavramsal modellemesini içerir. Bilgisayar doğum birimi, soğutma ve ısıtma yüklerini belirlemek için basit analitik yöntemler kullanıldı. Yıllar boyunca, bilgisayar özelliklerinin ortaya çıkması nedeniyle, bir HVAC sisteminin incelenmesi ve uygulanmasında karşılaşılan karmaşıklıkları basitleştirmek için matematiksel modelleme, kara kutu ve gri kutu modellemesi gibi çeşitli modelleme teknikleri geliştirildi.

Pnömatik tahrik devresi

Aktüatörler temel olarak her türlü makine kullanılır. Pnömatik aktüatörler, bir kompresöre beslenen rezervuardaki hava basıncının enerjisini mekanik enerjiye dönüştürmek için kullanır. Pnömatik bir aktüatör, kullanılan aktüatör türüne bağlı olarak dönme veya doğrusallık gibi çeşitli hareket türlerini çalıştırabilir. Genellikle bir pnömatik tahrik düzeni, bir valf gövdesini veya bir valf kontrol elemanını hareket ettirmek için bir diyafram kullanır. Aktüatörlerin içinde çalıştığı basınç aralığı, katı nesneleri kolayca ezebilecek kadar büyüktür. Dolayısıyla, devrenin düzgün çalışmasını sağlamak için kesin ölçümler ve analiz yapılmalıdır. 

Sistem modelleme yaklaşımında, kullanıcı akış yollarının açılıp kapanmasını kontrol etmek için devreyi bloklar kullanarak modelleyebilir. Dahası, akış şebekesi ve mekanik ulusötesi iş arasındaki etkileşim modellenebilir. Analiz amacıyla, aktüatörler içindeki kütle akış hızlarını, basınçları ve sıcaklıkları gösteren sonuçlar elde edilebilir. 

MOTOR SOĞUTMA SİSTEMİ

İçten yanmalı motorların tasarımcıları tarafından karşılaşılan en büyük zorluk, yakıtın yanması nedeniyle oluşan aşırı ısının giderilmesi amacıyla bir sistemin uygulanmasıdır. Çoğunlukla içten yanmalı motorlarda hava veya sıvı soğutucu hava ile soğutulmuş bir radyatör ile işlenir. Daha küçük motorlar için hava soğutmalı halkalar hafiftir ve nispeten basittir. Bununla birlikte, sıvı soğutmalı sistemlerin kullanıldığı karmaşık motorlar vardır, bu motorlar eşdeğerlerine kıyasla oldukça karmaşıktır. Zor durum, tüm motorun tek bir parçanın aşırı ısınması üzerine arızalanacağıdır. Böylece, ideal bir soğutma sistemi, sıcaklıkların uygun bir şekilde düşük sıcaklıkta tutulmasını sağlar.

Sistem modelleme kitaplıklarını kullanarak, tasarımcısının tasarımını etkili bir şekilde uygulayabilmesi için bir motorun soğutma devresinin tamamını simüle ederek performansını incelemek kesinlikle mümkündür ve akışkan özellikleri, sıcaklık ve basınç gibi birkaç grafik elde etmek de mümkündür. Bir radyatör, termostat, genleşme deposu, piston gibi her bir bileşen devrede dahil edilebilir ve simüle edilebilir. Modelleme yazılımları, piyasadaki CFD paketleri ile karşılaştırıldığında daha hızlı sonuçlar verir.

BİNA YÖNETİM SİSTEMİ

Bina otomasyon sistemi olarak da bilinen bina yönetim sistemi, binalarda havalandırma, aydınlatma, yangın ve güç sistemleri ve daha da önemlisi güvenlik sistemleri gibi binaların elektrik ve mekanik ekipmanlarının etkin bir şekilde kontrol edilmesi ve izlenmesi için konut ve ticaret binalarında kullanılan bilgisayar kontrollü bir sistemdir. . Bir BAS, tipik olarak, internet protokolleri ve Device Net, BacNet, LonWorks vb. Gibi açık standartları kullanarak entegre olan yazılım ve donanımdan oluşur. Ancak, tüm bu bileşenlerin düzgün bir şekilde çalışması için büyük bir enerji talebi vardır

Bir binanın enerji ihtiyacı, sistem modelleme yaklaşımı kullanılarak etkili bir şekilde belirlenebilir. Kontrol stratejileri bir binadaki parametreleri kontrol etmek ve düzenlemek için kullanılabilir. Konudaki parametreler sıcaklık, fan hızı, basınç vs. dir. Çıktılar daima zaman ve diğer bağımlı değişkenlerin bir fonksiyonu olarak çizilebilir. Sistem modellemesi, bir binayı, yolcuların konfor endeksinin en iyi duruma getirileceği biçimde modellemek için kullanılabilir. Ayrıca, her bir sistemin işleyişini çok fazla maliyet olmadan incelemek ve simüle etmek için kullanılabilirler; daha da önemlisi, sistem modelleme yaklaşımını kullanarak bir Bina yönetim sisteminin modellenmesi için donanım ihtiyaçları, diğer grafik yoğun paketlere kıyasla doğasında mikroskobiktir.

kurumsal tanıtım filmi
teknoloji haberleri
%d blogcu bunu beğendi: