Size bir telefon kadar yakınız
0216 599 06 53
Dil Seçin
tren

Sonlu Elemanlar Analizi FEA Uzmanlığımız

Sonlu Elemanlar Analizi FEA Uzmanlığımız
Bilig Yenileşim, yapısal analiz hizmetlerinizin çözüm ortağıdır.

 • Linear and non-linear static analysis: Doğrusal ve doğrusal olmayan statik analiz: Yapının kritik yüklere cevabı ve temas modellemesi (montajların analizine izin verilmesi), doğrusal olmayan malzeme davranışı ve büyük deformasyonlar
 • Buckling Analysis: Burkulma Analizi: Kritik sıkıştırma statik yükü veya kararsızlıkla sonuçlanan yük kombinasyonu
 • Normal modes, frequency response and response spectrum: Normal modlar, frekans tepkisi ve tepki spektrumu: Titreşimler ve frekans tahrikli uyarılara yanıt.
 • Random response: Olasılıksal büyüklükle tanımlanan uyarılara yapının cevabı (spektral yoğunluk fonksiyonu)
 • Transient, dynamic, vibration and seismic response: Geçici, dinamik, titreşim ve sismik tepki : Sınır koşullarının çeşitliliği ile zamana göre yapının tepkisi
 • Impact (implicit and explicit solvers): Çarpışmayı takiben yapının tepkisi (çarpma testleri ve düşme testleri)
 • Steady state and transient heat transfer: Kararlı hal ve ısı transferi : katı bir gövde içindeki sıcaklık dağılımı
 • Termal stres : Sıcaklık dağılımı ile indüklenen stres
 • Fatigue (multi axial and vibration fatigue analysis): Yorulma (çok eksenli ve titreşim yorulma analizi) : Çevrimsel yükleme veya titreşime maruz kalan bir yapının ömrünü tahmin etme
 • Optimizasyon: Parametrik ve Topolojik

Malzeme Çeşitleri

 • Standart metalik veya metalik olmayan malzemeler için izotropik
 • Kompozit veya ahşap gibi yön bağımlılığını gösteren malzeme özellikleri için ortotropik ve anizotropik
 • Lastik ve elastomerik için hiperelastik
 • Kalıcı deformasyonları (örn., Plastisite) sürdüren veya karmaşık davranışı gösteren malzemeler için doğrusal olmayan malzeme davranışı (örn. Doğrusal olmayan esneklik)
 • Deneysel verilerle (doğrusal ve doğrusal olmayan) hareket eden malzeme davranışı, müşteriler tarafından kullanılan malzemenin son derece doğru gösterimi

kurumsal tanıtım filmi
teknoloji haberleri
%d blogcu bunu beğendi: